Dyje

Popis nemovitosti

Obec Dyje (dříve Milfron, německy Mühlfraun) se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji, 4 km východně od Znojma, na levém břehu řeky Dyje v místech, kde řeka proráží masiv Načeratického kopce a vplouvá do roviny Dyjsko-svrateckého úvalu. Žije zde 486 obyvatel

Historie

Archeologické průzkumy v okolí přinesly poznatky o osídlení v mladším paleolitu (aurignacien), neolitu (kultura s lineární keramikou), únětické kultury starší doby bronzové, mohylové kultury ze středního období, velatické a podolské z mladší a pozdní doby bronzové. V obci se kromě toho našel hrob z doby stěhování národů.

 

První písemná zmínka o obci "Mulwren" pochází z roku 1283, kdy synové zesnulého Dětřicha z Dobronic prodali ves s příslušenstvím premonstrátům v nedaleké Louce. V jejich majetku zůstal Milfron až do zrušení Louckého kláštera v roce 1784. Poté náležel náboženskému fondu, ze kterého jej roku 1802 odkoupil jako samostatný statek Jan Jiří z Scherfu. Od roku 1805 pak vlastnili obec páni z Liebenberku. R. 1809 během bitvy u Znojma byla obec značně poškozena. Roku 1918 byl milfronský statek koupen Karlem rytířem Felbingerem. Po pozemkové reformě v roce 1925 byl Karlu Felbingerovi ponechán právě milfronský statek a k němu ještě nedaleký Kateřinský dvůr. Majoritní německé obyvatelstvo obce bylo odsunuto v divoké fázi v létě 1945. V rámci předpojaté degermanizace byla obec roku 1949 ahistoricky přejmenována. V letech 1980–1990 byla součástí města Znojma.

 

Pamětihodnosti

 

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Smírčí kříž na návrší nad obcí

Milfronský zámek – letní rezidence pro loucké opaty a přestárlé členy řádu z 18. století; po roce 1945 byl účelově využíván JZD a devastován.

 

 

Přemýšlíte o prodeji Vaší nemovitosti? Rád Vám s tím pomůžu. 

DALIBOR DVOŘÁK

http://dalibordvorak.cz/

DaliborDvorak29@gmail.com

+420 608 441 558 

 

 

 

 

Videoprohlídka

Fotogalerie

Budu se na Vás těšit

DALIBOR DVOŘÁK

http://dalibordvorak.cz/

DaliborDvorak29@gmail.com

+420 608 441 558

Kontaktní formulář